kraniotis-logo
Χ. Σμύρνης 55 Καλαμάτα
[email protected]
27210 62510-529

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://www.youtube.com/watch?v=aKjXaOK6Cco

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα :

-Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/

-Εν συνεχεία θα πρέπει να κάνουν είσοδο στην εφαρμογή πατώντας πάνω στο “Είσοδος πολιτών για δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων”-Θα τους ζητηθεί να συνδεθούν με τα στοιχεία του TaxisNet.


-Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση στην εφαρμογή θα πρέπει να πάνε στην σελίδα των δηλώσεών τους και επιλέξουν “Δημιουργία Νέας Δήλωσης”

-Για την δημιουργία νέας δήλωσης θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν την εφαρμογή να προχωρήσει σε αναζήτηση των ακινήτων τους στο περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

-Επιλέγουν αν η δήλωση τους αφορά ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα.

Προτού προχωρήσoyn στη δήλωση του ακίνητου τους, θα πρέπει να επιστήσoυν την προσοχή τους στα εξής:

-Κάθε δήλωση γίνεται ανά αρ. παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά σας ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο.

-Επιλέγοντας ακίνητο με αρ. παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή σας και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.

-Σε δήλωση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ακίνητο χωρίς αρ. παροχής πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή στη Δήλωση”. Το ακίνητο θα θεωρηθεί πως πλέον είναι ηλεκτροδοτούμενο και θα έχει τον ίδιο αρ. παροχής με τα υπόλοιπα ακίνητα της δήλωσης.

-Μετά επιλέγουν τον Δήμο που απευθύνεται η δήλωσή τους

-Στη συνέχεια εμφανίζονται τα ακίνητά τους σύμφωνα με το Ε9 για τον συγκεκριμένο Δήμο Εμφανίζονται για κάθε ακίνητο ο ΑΤΑΚ, ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση, η κατηγορία ακινήτου, το έτος κατασκευής και οι επιφάνειες κύριων και βοηθητικών χώρων.

-Πατάνε “Εισαγωγή στη δήλωση” για να εισάγουμε το ακίνητο* στη δήλωσή τους *σε περίπτωση που δεν έχει εμφανιστεί το ακίνητό τους κάνουνε Δημιουργία ακινήτου από το αντίστοιχο κουμπί

-Σε αυτό το σημείο συμπληρώνουν τα πραγματικά τ.μ. στην δήλωσή τους στο πεδίο Στοιχεία Δήλωσης Πολίτη

-Εφόσον συμπληρώσουν τη δήλωσή τους θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να μπορέσουν να ενημερωθούν με email (υποχρεωτικό) όταν γίνει ολοκλήρωση της δήλωσής τους από τον υπάλληλο του Δήμου, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό - υποχρεωτικό να συμπληρώσουν ένα από τα 2 νούμερα τηλεφώνου) σε περίπτωση που ο υπάλληλος θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους .

-Πατώντας «Προσωρινή Αποθήκευση», η δήλωσή τους ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ, αλλά αποθηκεύεται προσωρινά και μπορούν να δουν μια προεπισκόπηση των στοιχείων που δηλώσαν. Αν θέλουν να την επεξεργαστούν, πατούν το κουμπί «Επεξεργασία» και τροποποιούν όποιο πεδίο επιθυμούν (σε αυτό το στάδιο, αν επιστρέψουν στις Δηλώσεις τους , θα δουν πως έχει δημιουργηθεί μια προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση, την οποία μπορούν και πάλι να τροποποιήσουν με το κουμπί επεξεργασίας που βρίσκεται στην τελευταία στήλη δεξιά)

-Στο Ιστορικό Δήλωσης, βλέπουν όλο το ιστορικό της δήλωσής τους , περιλαμβάνοντας την καταχώρησή της και κάθε τροποποίηση που έκαναν.


-Αν είναι σίγουροι πως αυτή θα είναι η τελική μορφή των στοιχείων που θα αποστείλουν, πατούν το κουμπί «Υποβολή».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθυνθούν στον Δήμο τους
2. Τα πρόστιμα και ο τρόπος καταβολής των δημοτικών τελών


Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των οικημάτων χωρίς να πληρώσουν επιπρόσθετα ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών αναδρομικά για τα έτη προ του 2020. Ωστόσο, θα πρέπει να πληρώσουν τα πρόσθετα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2020 έως και την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά ποσοστό 20%.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169 – 18/09/2021) με τίτλο" Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου:"

1.Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ' αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.

2.Κατ' εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α' 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α' 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α' 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/ 1980 (Α' 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν.
2130/1993 (Α' 62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολo των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από την 1η Ιανουαρίου 2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

3.Οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

4.Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

5.Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α' 256)".

© 2023 kraniotis.gr all rights reserved
ιστοσελίδες καλαμάταdigital marketing
homeenvelopephonechevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram