Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:  την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2). τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπληρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου). την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος. την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9. την σύνταξη και υποβολή αιτησεων επιδότησης ενοικίου. την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου.