Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven Γεώργιος ΠαπαδημητρίουΦοροτεχνικός Πρόεδρος Σ.Ε.ΕΛ.Φ.Ο. ΚαρδίτσαςΟικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας [Σημαντικό μέρος του παρόντος άρθρου, είναι «αναδημοσίευση», από το βιβλίο μας «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη», που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα]. Περιεχόμενα Α. (Ειδικές) Προθεσμίες Β. Υποχρεωτική Ένταξη στο «κανονικό καθεστώς» Γ. Είδος επιδότησης, που λαμβάνεται υπόψη για την μετάταξη από το « ειδικό » στο «κανονικό» καθεστώς Φ.Π.Α . Δ. Ταξινόμηση των κωδικών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Κωδικούς του πίνακα Ε, του Εντύπου Ε3. Ε.…
Ο κύριος κορμός της Ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Ανθρώπους που με επιμέλεια και φροντίδα έστησαν και λειτουργούν την επιχείρηση τους. Ο ρόλος του φοροτεχνικού συμβούλου εστιάζεται στο να διασφαλίσει, τόσο την σωστή οργάνωση της επιχείρησης, όσο και στην πλήρη λογιστική – φοροτεχνική κάλυψη της, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με αυτό που καλά γνωρίζει. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων η βιβλίο αγορών το γραφείο μας παρέχει:
Η υποχρεωτική ή προαιρετική τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας από την επιχείρηση, πέρα από τα πλεονεκτήματα που της παρέχει, την επιφορτίζει και με πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται με επιμέλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης. Σε αυτή την επιλογή είναι απαραίτητη η συνεργασία του τόσο με νομικό όσο και με φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση.
Οι αυξημένες ανάγκες του λογιστηρίου των Ανωνύμων Εταιριών, των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών, όπως είναι η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά η τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτούν γνώση, εμπειρία, συνέπεια και υπευθυνότητα.