Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες
03 Ιαν
2017
Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα: • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.) • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές) • Μισθωτικών διαφορών • Εθνικού κτηματολογίου • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση - πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο