Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία

Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία
03 Ιαν
2017
• Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ. • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης