• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

Π. & Κ. Κρανιώτης & Συνεργάτες

Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Π. & Κ. Κρανιώτης & Συνεργάτες

Για περισσότερο από τριάντα έτη καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που όλο και περισσότερο αναθέτουν την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου τους σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή - φοροτεχνικό.

Τα οφέλη πολλά και προφανή. Παρέχοντας πλήρη κάλυψη που παρέχεται από ειδικευμένα στελέχη, η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις, υπερωρίες κ.λπ., με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μικρότερο από το κόστος πρόσληψης μόνιμου εσωτερικού λογιστή.

Η συνεργασία με το γραφείο μας αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν την επιχείρησής σας.

Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε λογιστικά - φορολογικά - εργατικά - ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών: Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ασφαλιστών, Μηχανικών, Προγραμματιστών,
μπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση.

Χρειάζεστε Υποστήριξη?

Μπορούμε βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να αναπτυχθεί με ασφάλεια και σιγουριά